Friday, 11 November 2011

АВЕЛИНА СТИЛ ЕООД

АВЕЛИНА СТИЛ ЕООД - Висококачествени пластомерни хидроизолационни мушами, произведени на база битум модифициран с АПП (Атактен полипропилен) и с основа нетъкан полиестерен текстил. Хидроизолационната мушама е защитена от двете страни с полиетиленово фолио (ПОЛИЗОЛ П) или от едната страна с полиетиленово фолио, а от другата страна с минерална посипка (ПОЛИЗОЛ ПМ). Когато има минерална посипка, горната повърхност е покрита с равномерен слой естествени или цветни минерални шисти. В едната страна на мушамата има 8 см надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната

Фирмата е регистрирана:

Външна топлоизолация
Вътрешна топлоизолация
Топлоизолация цени
Строителство
Хидроизолация цени

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.