Sunday, 1 January 2012

ТИНОТЕХ ЕООД

Фирмата е основана през 2007 година с разработката на информационни терминали и системи, термопомпи, управления и системи с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Основно перо в дизайнерската и развойната ни дейност е създаването на различни системи (heetex, debreit) за отопление използващи енергията на слънцето в различните й форми (включително и термодинамични панели с директно изпарение), както производството, асемблирането и инсталирането им.
ТИНОТЕХ ЕООД предлага на клиентите си цялостно обслужване, включващо:
  • консултиране и избор на оптимален вариант за всеки индивидуален случай
  • създаване на уникални решения по поръчка на клиента
  • обезпечаване на монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване ТИНОТЕХ ЕООД е българска инженерингова и производствена фирмa.
  • Опитът ни е в областта на проектирането, производството и въвеждането в експлоатация на отоплителни системи, съчетан със съвременните изисквания за отопление и климатизация.
  • Позиционирани сме като проектанти, доставчици, производители и внедрители на отоплителни системи с използване на Възобновяеми Енергийни Източници, използващи пряка или акумулирана слънчева енергия.
ТИНОТЕХ ЕООД ползва услугите на опитни специалисти, партньори и доставчици, доказващи че в България може да се работи с високо качество и да се постигат стандартите на технологично развитите страни.
Проектираме и произвеждаме термопомпи вода- вода и слънце/въздух-вода по поръчка на клиента за битови и индустриални приложения.
Продуктите ни намират приложение основно за отопление и БГВ на жилища, офиси, производствени помещения, хотели, басейни, ресторанти, кафенета, винарни, хлебопекарни, болници и навсякъде, където се изисква евтина топлинна енергия.

Тази фирма е регестрирана в следните категории:

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.